Thursday, May 28, 2009

UPOL Brass

UPOL Brass (quintet) officially started with playing!

UPOL Brass is newly formed brass quintet, which is part of University Symphonic Winds Ljubljana (UPOL). UPOL Brass is formed of five young and talented students of music, who comes from all parts of Slovenia. Their repertoire consists from all kind of genres, they prefer playing baroque and modern music. They play at independent concerts, exhibitions, festal receptions, music seminars, weddings...
Their repertoire list is still incomplete, thanks for your understanding.

Upol Brass je na novo ustanovljeni trobilni kvintet, ki deluje pod okriljem Univerzitetnega Pihalnega Orkesta Ljubljana (UPOL-a). Kvintet je sestavljen iz petih mladih študentov glasbe, ki prihajajo z različnih koncev Slovenije. Njihov repertoar obsega najrazličnejše zvrsti, najrajši pa se spogledujejo z baročno in moderno glasbo. Igrajo na samostojnih koncertih, otvoritvah razstav, slavnostnih sprejemih, glasbenih seminarjih, porokah,...
Njihov seznam repertoarja je še nepopoln, prosimo za razumevanje.


Gregor Turk1st Trumpet
Domen Gracej2nd Trumpet
Miha HafnerHorn
Ziga BarbaTrombone
Rok SinkovecTuba

No comments: